Μερκούρη Μελίνας 145
Παλαιό Τσιφλίκι
TK 65500
Παλιό Καβάλα
Τηλ. 2510 441212